Слово ACIĞA DÜŞMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

inad etmək, tərslik etmək; ~ prinsip aparmaq.

← ACI ÇƏKMƏK

çox fikir eləmək, əzab-əziyyətə düşmək.

ACIĞA SALMAQ →

bərk hirsləndirmək, öz hərəkəti, ya sözü ilə başqasının tərslik etməsinə səbəb olmaq.