Слово ACIĞA SALMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

bərk hirsləndirmək, öz hərəkəti, ya sözü ilə başqasının tərslik etməsinə səbəb olmaq.

← ACIĞA DÜŞMƏK

inad etmək, tərslik etmək; ~ prinsip aparmaq.

ACIĞI GƏLMƏK →

xoşlamamaq, xoşu gəlməmək, bəyənməmək; ~ zəhləsi getmək.