ACIĞI GƏLMƏK

xoşlamamaq, xoşu gəlməmək, bəyənməmək; ~ zəhləsi getmək.