Слово ACIĞI TUTMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək; ~ ağlı başından çıxmaq (getmək), cin atına minmək.

← ACIĞI GƏLMƏK

xoşlamamaq, xoşu gəlməmək, bəyənməmək; ~ zəhləsi getmək.

ACIĞINDAN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK) →

bax: zəncir çeynəmək (gəmirmək).