ACIĞINDAN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)

bax: zəncir çeynəmək (gəmirmək).