Слово ACIĞINDAN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK) в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

bax: zəncir çeynəmək (gəmirmək).

← ACIĞI TUTMAQ

hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək; ~ ağlı başından çıxmaq (getmək), cin atına minmək.

ACIĞINI BOĞMAQ →

hirsini, acığını büruzə verməmək; ~ səbrini basmaq (cilovlamaq), özünü saxlamaq, hirsini boğmaq (cil