Слово ACIĞINI BOĞMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

hirsini, acığını büruzə verməmək; ~ səbrini basmaq (cilovlamaq), özünü saxlamaq, hirsini boğmaq (cilovlamaq).

← ACIĞINDAN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)

bax: zəncir çeynəmək (gəmirmək).

ACIĞINI TÖKMƏK →

hirslənmək, acıqlanmaq, acı sözlər demək; ~ hirsini üstünə tökmək.