ACIĞINI TÖKMƏK

hirslənmək, acıqlanmaq, acı sözlər demək; ~ hirsini üstünə tökmək.