Слово ACIĞINI TÖKMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

hirslənmək, acıqlanmaq, acı sözlər demək; ~ hirsini üstünə tökmək.

← ACIĞINI BOĞMAQ

hirsini, acığını büruzə verməmək; ~ səbrini basmaq (cilovlamaq), özünü saxlamaq, hirsini boğmaq (cil

ACIĞINI ÜSTÜNƏ TÖKMƏK →

bax: acığını tökmək.