Слово BACARANA CAN QURBAN в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

müəyyən işdə uğur qazanmış bacarıqlı, qabiliyyətli insanlar barəsində deyilən ifadə; ~ bacarana baş qurban.

← BACARANA BAŞ QURBAN

bax: bacarana can qurban.

BACARDIĞINI BEŞ QABA ÇƏKMƏK →

əlindən gələni etmək, qorxmamaq, çəkinməmək.