Слово BACASINDAN QUYRUQ YAĞMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

varlanmaq, dövlətli olmaq; ~ əli gətirmək.

← BACARDIĞINI BEŞ QABA ÇƏKMƏK

əlindən gələni etmək, qorxmamaq, çəkinməmək.

BADA GETMƏK →

puç olmaq, zay olmaq; ~ boşa çıxmaq (getmək), hədər getmək.