Слово ÇALDIĞINA OYNAMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

kiminsə sözü ilə oturub-durmaq, öz mövqeyi olmamaq.     

← ÇALA-ÇUXUR SAYMAQ

maşını pis sürmək, yolda tez-tez çala-çökəyə salmaq.

ÇALIN-ÇARPAZ DAĞ ÇƏKMƏK →

bax: dağ çəkmək (basmaq).