Слово ÇALIN-ÇARPAZ DAĞ ÇƏKMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

bax: dağ çəkmək (basmaq).

← ÇALDIĞINA OYNAMAQ

kiminsə sözü ilə oturub-durmaq, öz mövqeyi olmamaq.     

ÇAMADANINI YIĞIŞDIRMAQ →

yola, səfərə hazırlaşmaq; ~ başmaqlarını cütləmək.