Слово ÇANAQ ... BAŞINDA ÇATLADI в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

bir neçə şəxsin iştirak etdiyi günah işə görə haqlı və ya haqsız cəzalandırılan adam haqqında işlədilən ifadə; ~ tabaq ... başında çatladı.

← ÇAMIR ATMAQ

kimisə ləkələmək, şərləmək; ~ qara yaxmaq.

ÇARƏSİ KƏSİLMƏK →

ümidsiz qalmaq, çıxış yolu tapa bilməmək; ~ əlacı kəsilmək.