Слово ÇARIĞIN DABANINI BƏRKİTMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

yola çıxmağa hazırlaşmaq, hərəkətə başlamaq.

← ÇARXI DÖNMƏK

1. Dövranı keçmək; hakimiyyəti sona çatmaq.  2. İşləri düz gətirməmək.

ÇAT VERMƏK →

zədələnmək, uçmağa, dağılmağa, pozulmağa başlamaq.