Слово ÇEVİR TATI, VUR TATI в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

eyni məzmunlu bir şeyi müxtəlif formalarda dönə-dönə təkrar etmək.

← ÇAYIN KEÇƏLƏTINDƏ AT DƏYİŞMƏK

bir işin həlledici mərhələsində həmin işi görən əsas adamı, yaxud vasitə və ya taktikanı dəyişmək.

ÇEYNƏYİB AĞZINA QOYMAQ →

birisinin görməli olduğu işi tam hazır şəkildə ona təqdim etmək.