Слово FATİHƏSİ OXUNMAQ (VERİLMƏK) в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

sonu çatmaq, ləğv olunmaq, bərk cəzalanmaq; ~ işi bitmək, qanı getmək, kəlmeyi-şəhadəti oxunmaq, qəbri qazılmaq.

← FATIYA TUMAN ÇIXMAZ (OLMAZ)

az, kifayət qədər olmadığını və ya çatmadığını bildirən ifadə.

FEİLƏ SALMAQ →

hiylə işlədərək dolaşdırmaq, özünə tabe etmək; ~ girə vermək.