Слово FƏLAKƏTƏ SÜRÜKLƏMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

həyatı üçün təhlükə yaratmaq, çətin, qorxulu və dolaşıq vəziyyətə salmaq; ~ güllə qabağına vermək, ölümə vermək.

← FƏLAKƏTƏ DÜŞMƏK (DÜÇAR OLMAQ)

həyatı üçün olduqca çətin, qorxulu və təhlükəli vəziyyətlə üzləşmək.

FƏLƏK GƏLSƏ DƏ →

bax: fələk göydən yerə ensə də.