Слово FƏND İŞLƏTMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

bir işdə müəyyən nəticəyə nail olmaq məqsədilə müxtəlif üsullardan istifadə etmək; ~ hiylə gəlmək (işlətmək), hiyləyə əl atmaq, əyri yola əl atmaq, kələk gəlmək.

← FƏLƏYİN QƏZƏBİNƏ GƏLMƏK

ciddi zərər çəkmək, fəlakətə düçar olmaq.

FƏND QURMAQ →

birisinin işlərinə mane olmaq üçün plan hazırlamaq; ~ tələ qurmaq, hiylə gəlmək (işlətmək).