Слово FƏNDƏ SALMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

aldatmaq; ~ tələyə salmaq, hiylə gəlmək (işlətmək).

← FƏND QURMAQ

birisinin işlərinə mane olmaq üçün plan hazırlamaq; ~ tələ qurmaq, hiylə gəlmək (işlətmək).

FƏRQ QOYMAMAQ →

eyni cür yanaşmaq, ayrı-seçkilik etməmək; ~ hamıya bir gözlə baxmaq, ayrı-seçkilik salmamaq.