Слово FƏRYAD ÇƏKMƏK (QOPARMAQ) в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

ah-nalə, fəğan etmək; ~ fəryadı ərşə dayanmaq.

← FƏRQİNƏ VARMAMAQ

əhəmiyyət verməmək, diqqətə almamaq, heç bir fərq hiss etməmək.

FƏRYADI ƏRŞƏ DAYANMAQ →

bax: fəryad çəkmək (qoparmaq).