Слово GERİ QALMAMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

başqaları ilə ayaqlaşmaq, eyni bacarığa malik olmaq. 

← GERİ QALMAQ

köhnəfikirli olmaq, müasir tələblərə uyğunlaşa bilməmək.

GERİ SALMAQ →

1. Maddi ziyan vurmaq, zərər çəkməsinə səbəb olmaq; ~ ziyana salmaq.  2. İrəliləməsinə, inkişafına m