Слово GERİYƏ ATMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

1. İnkişafına mane olmaq, irəliləməsinin qarşısını almaq.

2. Ehtiyat üçün pul toplamaq.

← GERİ VERMƏK

slenq. qorxmaq, mövqeyindən geri çəkilmək; ~ dala durmaq.

GERİYƏ QAPI QOYMAQ →

qəti qərar verməmək, körpüləri yandırmamaq, əl yeri qoymaq, sonradan məsələyə qayıtmaq imkanını saxl