Слово HAQQ YOLUNA QAYTARMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

kimisə pis əməlindən çəkindirmək.

← HAQQ YOLUNA QAYITMAQ

pis əməllərindən peşman olub düz yola gəlmək; ~ Allahu-əkbər yoluna qayıtmaq.

HAQQI ÇATMAQ →

1. İxtiyarı, səlahiyyəti olmaq.  2. Kiməsə düşən payı, pulu, rüşvəti və s.-ni vermək; ~ tasa düşmək.