Слово HAQQI TAPDANMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

hüququ pozulmaq, ədalətsizliyə məruz qalmaq.

← HAQQI ÇATMAQ

1. İxtiyarı, səlahiyyəti olmaq.  2. Kiməsə düşən payı, pulu, rüşvəti və s.-ni vermək; ~ tasa düşmək.

HAQQIN YOLUNU TAPMAQ →

işin çəmini tapmaq və mühitə uyğunlaşmaqla problemini həll etmək; marağı naminə şəraitə uyğunlaşmaq.