Слово QABAQ-QABAĞA QOYMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

qarşılaşdırmaq, tutuşdurmaq, müqayisə etmək.

← QABAĞINI KƏSMƏK

1. Mane olmaq, dayandırmaq; ~ qarşısını almaq (kəsmək).  2. Soyğun və talan məqsədilə yolunu kəsmək.

QABIQ QOYMAQ →

ağır işlə məşğul olmaq, həddindən artıq çalışmaq, əziyyət çəkmək; ~ can qoymaq, külüng çalmaq, dərid