Слово ÖLDÜRÜLMƏMİŞ AYININ DƏRİSİNİ BÖLÜŞDÜRMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

həyata keçməmiş, hələ baş tutmamış xəyali bir işdən gələcək gəlirin üstündə mübahisə etmək, illüziyalara qapılmaq.

← ÖLÇÜYƏ GƏLMƏMƏK

çox böyük, həddən artıq iri olmaq, ölçülə bilməmək.

ÖLMÜŞ EŞŞƏYİN NALINI SÖKMƏK →

çox acgöz, pul və sərvət düşkünü olmaq.