Слово ÖLÜ DOĞULMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

lap əvvəldən, başlanğıcdan mahiyyətə, müəyyən edilmiş prinsipə uyğun olmamaq, bəslənilən ümidləri doğrultmamaq.

← ÖLÜ CANLAR

adı olan, özü olmayan bir şey; heç nəyə yaramayan.

ÖLÜ DÜŞMƏK →

1. Yorğunluq və s. nəticəsində hərəkətsiz, halsız olmaq; yorğunluqdan yuxuya getmək, bərk yatmaq; ~