Слово ÖLÜ DÜŞMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

1. Yorğunluq və s. nəticəsində hərəkətsiz, halsız olmaq; yorğunluqdan yuxuya getmək, bərk yatmaq; ~ tirtap düşmək, daş kimi düşmək. 

2. Yas məclisi qurulmaq; ~ yası düşmək, qapısında qarayel əsmək.

← ÖLÜ DOĞULMAQ

lap əvvəldən, başlanğıcdan mahiyyətə, müəyyən edilmiş prinsipə uyğun olmamaq, bəslənilən ümidləri do

ÖLÜ NÖQTƏ →

durğun, hərəkətsiz vəziyyət, dalan.