Слово SAĞ ƏLİM BAŞINA в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

özünə qismət olan yaxşı bir şeyi, xoş günü başqası üçün də arzulayarkən işlədilən ifadə.

← SAĞ ƏL

ən yaxın və etibarlı adam, köməkçi, sirdaş, dost.

SAĞ ƏLİYLƏ SOL QULAĞINI QAŞIMAQ (GÖSTƏRMƏK) →

qısa, kəsə yolu qoyub uzaq yolla getmək, asan yolu qoyub çətin yolla getmək.