Слово TAXTI BOŞ QALMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

1. Varisi olmamaq; ocağını yandıracaq kimsəsi olmamaq.

2. Ölmək.

← TAXTDAN SALMAQ (DÜŞÜRMƏK)

hakimiyyətdən məhrum etmək, hakimiyyətinə, idarəçiliyinə son qoymaq.

TAQƏTDƏN DÜŞMƏK →

bərk yorulmaq, zəifləmək; ~ amanı kəsilmək, əldən düşmək, gücdən düşmək, əhədi kəsilmək (üzülmək), n