Слово TALEYİ İLƏ OYNAMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

riskli işə girişmək; həyatı, taleyi ilə bağlı riskli qərar vermək; ~ taleyi tərəzinin gözünə qoyulmaq.

← TAQQANAĞI ÇIXMAQ

bax: kösövü çıxmaq.