Слово ÜLGÜC ÜSTƏ YERİMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

təhlükəli işə girişmək, riskli, qorxulu taktika seçmək.

← ÜFÜRSƏN, CANI ÇIXAR

arıq, zəif, cansız adam haqqında işlədilən ifadə.

ÜMİD BAĞLAMAQ (BƏSLƏMƏK) →

yaxşı bir şeyin olacağına inanmaq; birinə arxayın olmaq.