Слово ÜMİDİ KƏSİLMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

ümidsiz qalmaq, inamı olmamaq; ~ əli üzülmək.

← ÜMİDİ HƏR YERDƏN ÜZÜLMƏK

tək, əlacsız və ümidsiz olmaq; ~ gözünü çəkmək.

ÜMİDİ ÜZÜLMƏK →

çarəsiz, ümidsiz qalmaq, çıxış yolu tapa bilməmək; ~ əlacı kəsilmək.