Слово YA ZƏLZƏLƏDƏN, YA VƏLVƏLƏDƏN в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

hadisənin başvermə səbəbinin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirən ifadə.

← YA SƏNƏ VERƏN ALLAH, YA MƏNƏ

açıq mübarizəyə çıxan adamın qarşı tərəfə hədə ilə işlətdiyi ifadə.

YABA İLƏ DOVĞA İÇMƏK →

faydası, səmərəsi olmayan işlə məşğul olmaq; ~ xəlbirlə su daşımaq.