Слово YADA YALAQ, QOHUMA DALAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

yada, özgəyə yaltaqlıq edərək dosta, qohuma düşmən olan, yaxınlarına arxa çevirən şəxs haqqında işlədilən ifadə.

← YADA SALMAQ

xatırlamaq, hafizədə, yaddaşda canlandırmaq; ~ gözünün qabağına gəlmək (gətirmək), göz önünə gətirmə

YADDA QALMAQ →

unudulmamaq; ~ beynində qalmaq, ağlında qalmaq, xatirində qalmaq, tarixə düşmək (yazılmaq).