ABA

ə. «əb» c. atalar, ata-baba.

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ABA₁ is. [ər.] köhn. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı (əslində ərəb milli paltarıdır). подробнее
ABA₂ is. məh. 1. Ata. 2. Böyük bacı (hörmət üçün böyük qadına da deyilir). подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ABA ряса, хламида, одежда вроде плаща (ее большей частью одевает духовенство в мусульманских странах) подробнее

Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

ABA müxtəlif türk dillərində ana, bacı, əmi, ata mənalarında işlənir. Bunu ərəbcə «əb»in cəmi kimi də izah edirlər. Bəzi rayonlarda «ata»ya müraciət forması kimi də işlənir. «Səliqə-sahmanlı, mədəni, arzu edilən» kimi mənaları da vardır. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ABA I (Gədəbəy, Quba, Ordubad, Zəngilan) ata. – Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); – Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); – Abam bi:lləri də kö:nə biniyə aparajax bizi, de:səη (Gədəbəy) II (Cəbrayıl, Qax, Təbriz, Şəmkir) ana. – Mən abamı görmağ isti:rəm (Qax); – Biz aba di: rux anıya (Təbriz) подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ABA 1 сущ. 1. ряса, хламида, мантия 2. плащ, накидка, аба 2 сущ. простореч. 1. старшая сестра 2. старшая невестка подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

ABA I ABA (müsəlman ruhanilərinin üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun pallar, xalat) ..üçüncü günü Molla Rəcəbi küçə ilə qayət qəmgin və ayaqlan abasının ətəyinə dolaşa-dolaşa gedən görərsən (Talıblı); LƏBBADƏ (köhn.) [Axund] qara keçə ləbbadəsini ehmalca çiyninə salıb, dəhlizə çıxdı (Mir Cəlal). II aba bax ata-baba подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

ABA Dialektlərdə çox işlənir, “ana” anlamını əks etdirir. Həvva sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əh подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan