Слово ABADAN в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ABAD2(AN)1

f. bax abadə.

ABADAN2

f. 1) abad olan yer; 2) əhali yaşayan, məskun yer.

← ABAD

ABAD1 ə. «əbəd» c. həmişəlik olanlar. ABAD2(AN)1 f. bax abadə.

ABADƏ →

f. tir-tikintisi olan, şen.