ABXOR

f. 1) su içilən yer, bulaq üstü, çay kənarı; 2) su içmək üçün qab, su qabı.