Слово ABİ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. 1) sulu, suya aid olan; 2) su rəngində, abı.

← ABXOR

f. 1) su içilən yer, bulaq üstü, çay kənarı; 2) su içmək üçün qab, su qabı.

ABİD →

ə. ibadətlə məşğul olan, ibadət edən.