Слово ABİLƏRİZ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. 1) çiçək çıxarmış, çiçək xəstəliyinə tutulmuş; 2) qabarlı, qabarı olan.

← ABİLƏ

f. 1) çiçək (xəstəlik), çopur, çopurluq; 2) qabar.

ABİR →

ə. keçən, keçib-gedən, keçici.