Слово AGAH в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. 1) xəbəri olan, xəbərdar, vaqif; 2) oyaq, ayıq; 3) gözüaçıq; 4) ayıq-sayıq.

← AFTABPƏRƏST

f. günəşə sitayiş edən, günəşi Allah sayan.

AGAHİ →

f. 1) xəbərdarlıq; 2) gözüaçıqlıq; 3) ayıqlıq, sayıqlıq.