Слово ATƏŞİN в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. 1) odlu, od kimi isti; 2) od rəngində, od kimi qırmızı; 3) m. hərarətli, təsirli.

← ATƏŞİ

f. od rəngində, od kimi.

ATƏŞİNCÖVLAN →

f. və ə. 1) od içində gəzən; 2) m. isti; 3) m. sürətlə, yeyin gedən.