Слово ÇAH в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. 1) quyu; 2) çənə çuxuru; zənəxdan. Çahi-Babil Harut və Marutun həbs olunduğu quyu; çahi-zənəxdan çənə çuxuru; çahi-Yusif 1) Yusifin qardaşları tərəfindən salındığı quyu; 2) çənə çuxuru.

← ÇAÇİKƏMAN

f. Daşkənddə düzəldilmiş kaman.

ÇAHAR →

f. bax çar.