Слово ECAZ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

E’CAZ

ə. 1) möcüzə, fövqəladə şey; 2) nitqdə fəsahətli olma; 3) acizləşmə, qüvvətsizləşmə; qocalma.

← ECAL

E’CAL ə. tələs(dir)mə, qısnama.

ECAZAFƏRİN →

E’CAZAFƏRİN ə. və f. möcüzə yaradan, xariqə göstərən.