Слово EHMAL в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. 1) əhəmiyyət verməmə, vəzifəsini yerinə yetirməmə; 2) başısoyuqluq, səhlənkarlıq.

← EHLAK

ə. 1) məhv etmə, yox etmə; 2) işlədib qurtarma, sərf etmə.

EHMİRAR →

ə. qızar(t)ma, qırmızı (qızılı) rəngə salma.