Слово K в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. ərəb əlifbasının 22-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 25-ci hərfi; əbcəd hesabında 20 rəqəmini ifadə edir.

← JULİDƏMU

f. qarışıq saçlı, daranmamış, pırtlaşıq saçları olan.

KABİN →

f. bax kəbin.