Слово KAFİL в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. 1) bir işi öhdəsinə alan, boynuna götürən; 2) zamin, hami, himayə edən.

← KAFİ

ə. kifayət edən, bəs olan.

KAFİR →

ə. 1) islam dinində olmayan, müsəlman olmayan; 2) heç bir dinə sitayiş etməyən, dinsiz; 3) m.