Слово LAƏQƏL в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

LAƏQƏL(L)

ə. 1) ondan az olmaz; 2) heç olmazsa, az da olsa.

← LAEH

ə. 1) parlayan, parlaq; 2) xatirə gələn, yada düşən.

LAƏQƏLL →

LAƏQƏL(L) ə. 1) ondan az olmaz; 2) heç olmazsa, az da olsa.