Слово VACİBÜZZƏKAT в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. 1) zəkat düşən, zəkat verilən adam. 2) m. fağır, kasıb.

← VACİBÜTTƏQSİR

ə. təqsiri göz önündə olan, sözsüz müqəssir olan.

VADİ →

ə. 1) iki dağ arasında olan uzun dərə; 2) çay yatağı; məcra; 3) çöl, səhra; 4) sahə; 5) məkan, yer.