Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «Bİ» – 27
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
BA BE BO BU
 

BİCƏN

"becənək" adlı türk tayfalarından birinin adı; xeyirxah, işgüzar, qeyrətli; həqiqətə doğru gedən, xəbər gətirən (Masallı rayonu Köhnə Alvadı kəndində hazırda "Becanlılar" adlı böyük bir tayfa da vardır); rəis, canlı, hökmdar.

BİCAN

"becənək" adlı türk tayfalarından birinin adı; xeyirxah, işgüzar, qeyrətli; həqiqətə doğru gedən, xəbər gətirən (Masallı rayonu Köhnə Alvadı kəndində hazırda "Becanlılar" adlı böyük bir tayfa da vardır); rəis, canlı, hökmdar.

BİLAL

islanmış, islaq; suçu, sulayan, su verən.

BİLƏN

bilici, anlayan, dərk edən, başa düşən; qanan.

BİLƏNDƏR

bilikli, biliyi olan; biliklə məşğul olan.

BİLGƏ

bilici, müdrik, bilikli.

BİLGƏXAN

məlumatı çox olan, həyatı yaxşı anlayan xan.

BİLGƏN

savadlı, bilikli, geniş məlumatı olan.

BİLGƏR

savadlı, bilikli, müdrik, kişiliyi və igidliyi olan kişi.

BİLGİN

bilikli, savadlı, hər şeyi bilən.

BİLKİN

bilikli, savadlı, hər şeyi bilən.

BİLGİNƏ

bilikli, savadlı, hər şeyi bilən.

BİLGİNƏR

alim, müdrik adam, bilikli kişi.

BİLLUR

parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl.

BİLLURƏ

parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl.

BİNAMİN

1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s. mənaları vardır.

BİNYAMİN

1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s. mənaları vardır.

BİNİYAMİN

1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s. mənaları vardır.

BİNƏMİN

1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s. mənaları vardır.

BİNYƏMİN

1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s. mənaları vardır.