Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «L» – 37
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
LA LE LO
 

LABUD

mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.

LABÜD

mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.

LABUDƏ

mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.

LƏBUDƏ

mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.

LABÜDƏ

mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri.

LAHUTİ

ilahiyyat elminə mənsub; İlahi.

LAYİQ

münasib, yaraşan.

LAYİQƏ

münasib, yaraşan.

LAZAR

“lazar” sözündən olub “optik kvant generatoru” deməkdir.

LAZIM

gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri.

LAZIMAT

gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri.

LAZİMAT

gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri.

LAZİMƏ

gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri.

LEYSAN

güclü yağış, şıdırığı yağış; sel gətirən yağış.

LEYSANƏ

güclü yağış, şıdırığı yağış; sel gətirən yağış.

LƏBİB

ağıllı, zəkalı, sağlam düşüncəli, ehtiyatlı.

LƏBİBƏ

ağıllı, zəkalı, sağlam düşüncəli, ehtiyatlı.

LƏLƏ

keçmişdə varlı ailələrdə oğlanların tərbiyəsi ilə məşğul olan; bəzi yerlərdə böyük qardaşa da "lələ" deyirlər.

LƏLƏBƏY

lələ bəy; böyük qardaş.

LƏNKƏRAN

Azərbaycanın eyni adlı şəhər, dağ, çay və s. adındandır.